Bendrosios taisyklės

 

Šios taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės http://www.kiteshop.lt (toliau - KITESHOP.LT) ir KITESHOP.LT kliento (toliau - Klientas), sąlygas.

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Naudotis e-parduotuve turi teisę:

 

    1.1. fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

 

    1.2. juridiniai asmenys.

 

2. Klientas, norėdamas naudotis e-parduotuve, turi užsiregistruoti nauju vartotoju. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai Klientas elektroniniu būdu pateikia teisingą informaciją apie save registracijos formoje.

 

3. Kliento pateikti duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis e-parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296.

 

4. Prekių kainos e-parduotuvėje yra nurodytos įskaičius pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). Prekių pristatymas visoje Lietuvoje yra nemokamas, jei užsakomų prekių suma viršija 699 Lt su PVM. Kauno mieste prekės pristatomos nemokamai. 

II. Kliento teisės ir pareigos

 

5. Klientas gali pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš e-parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.

 

6. Klientas, naudodamasis e -parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

 

7. Klientas e–parduotuvės registracijos formoje privalo pateikti teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Kliento duomenys ir mes apie tai nebūsime informuoti, Klientas prisiima visus dėl to galimai atsiradusius nuostolius.

 

8. Klientas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

 

9. Prekių pristatymo metu Klientas turi būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes.

 

10. Klientas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Klientas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti KITESHOP.LT el.paštu info@kiteshop.lt. KITESHOP.LT neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Kliento prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju KITESHOP.LT turi teisę laikyti, kad veiksmus e-parduotuvėje atliko Klientas.

 

11. KITESHOP.LT neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Kliento bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis šioje e-parduotuvėje.

III. KITESHOP.LT teisės ir pareigos

 

12. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi duomenys, arba Klientas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, KITESHOP.LT turi teisę panaikinti registraciją ir ištrinti Kliento duomenis arba apriboti Kliento teisę naudotis e-parduotuve.

 

13. KITESHOP.LT pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo sustabdyti arba nutraukti Kliento registraciją ir naudojimąsi e-parduotuve, jeigu yra pagrindo įtarti, kad Klientas užsiima neteisėta veikla ar kitaip bando pakenkti stabiliam e – parduotuvės veikimui.

 

14. KITESHOP.LT įsipareigoja sudaryti Klientui visas sąlygas naudotis e–parduotuve.

 

15. KITESHOP.LT, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Klientui pristatyti užsakytos prekės įsipareigoja Klientui pasiūlyti analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti analogišką prekę, sumokėtus pinigus įsipareigoja grąžinti per 3 (tris) darbo dienas.

IV. Atsiskaitymas už prekes

 

16. Klientas už prekes gali atsiskaityti 2 būdais:

 

    16.1. bankiniu pavedimu;

 

    16.2. PayPal sistema.

V.Prekių pristatymas

 

17. Užsakytos prekės pristatomos po apmokėjimo gavimo Kliento nurodytu adresu Lietuvoje:

 

    17.1. per 1 (vieną) darbo dieną po apmokėjimo gavimo;

 

    17.2. per 7-10 darbo dienų jei prekės nėra sandėlyje arba individualiai suderintą terminą

 

18. Prekės pristatomos per lpexpress paštomatus.

 

19. Prekių pristatymo metu, pasirašius pristatymo dokumentus, laikoma, kad prekės perėjo pirkėjo nuosavybėn. Pristatymo metu Klientas turi kartu su kurjeriu patikrinti siuntos būklę ir pastebėję defektą (-us), atžymėti tai važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos defekto aktą. Pasirašius pristatymo dokumentus be pastabų, laikoma, kad siunta priduota be defektų. Esant neaiškumams ar kilus klausimams prašome kreiptis e-parduotuvės svetainėje nurodytais kontaktais.

VI. Prekių grąžinimas

 

20. Prekių grąžinimas yra vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” ir ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“. 

 

21. KITESHOP.LT įsipareigoja paiimti nekokybišką prekę ir, nesant Kliento prieštaravimo, ją pakeisti analogiška preke. Klientui prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus grąžinsime per 3 (tris) darbo dienas. Tuo atveju, kai paaiškėja, kad KITESHOP.LT neturi analogiškos prekės, Klientui bus per 3 (tris) darbo dienas nuo šio paaiškėjimo momento sugrąžinti už prekę sumokėti pinigai.

 

22. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Klientas atsako už pilną prekės sukomplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.

 

23. Klientas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas mums apie tai el. paštu info@kiteshop.lt per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo prekės pristatymo dienos. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis šiose taisyklėse numatyta Pirkėjo prekių grąžinimo teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta ar nekokybiška prekė, KITESHOP.LT įsipareigoja pasiimti tokias prekes, jas pakeisti analogiškomis prekėmis ir padengti prekių grąžinimo išlaidas. Tuo atveju, kai KITESHOP.LT neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

 

24. Tuo atveju, jei nepraėjus 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms nuo prekės pristatymo pranešate apie atsisakymą nuo pirkimo-pardavimo sutarties, prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Pakuotė turėtų būti nesugadinta, švari.

 

25. Klientas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu prekę sugadino ir/ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizda.

VII. Baigiamosios nuostatos

 

26. KITESHOP.LT pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra papildyti, pakeisti šias Taisykles ir kitas su Taisyklėmis susijusias tvarkas, apie tai Jus informuodamas e–parduotuvėje. Taisyklių papildymai ir/ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės svetainėje.

 

27. Jeigu Klientas nesutinka su Taisyklėmis, daliniais pakeitimais ir papildymais, Klientas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Klientas praranda teisę naudotis e-parduotuve.

 

28. Jei po Taisyklių pakeitimo Klientas ir toliau naudosis e-parduotuve, laikoma, kad Klientas sutinka su naująją Taisyklių redakcija ir su visais pakeitimais bei papildymais.

 

29. Visi nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

 

30. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.